स्वप्नातला महापूर 

शुभांगी विलास पवार
Friday, 23 August 2019

महापुराच्या सोबतीने आला होता
अश्रूंचा सुद्धा भयंकर पूर
त्याच्या भयावहतेने दडपून गेला होता
निष्पाप कोवळ्या जीवांचा ऊर...!!

महापूर म्हणजे काय असतो?
नेहमीच पडायचा प्रश्न मनाला
आता कळतंय त्याच खर स्वरूप
जे जाळतय साऱ्या जनाला...!!

महापूराचं बघायचो स्वप्न आता मी
कधीच नाही हो बघणार
शहाण्या जगात जगताना
येड्यासारखे नाही हो वागणार...!!

हा महापूर कधीच नसतो
कुणालाच सुखाचं आंदण देणारा
तो असतो अक्राळविक्राळ
एका फटक्यात सार जगणंच वाहून नेणारा...!!

महापुराच्या सोबतीने आला होता
अश्रूंचा सुद्धा भयंकर पूर
त्याच्या भयावहतेने दडपून गेला होता
निष्पाप कोवळ्या जीवांचा ऊर...!!

माझी मलाच लाज वाटली
असलं कसलं स्वप्न मी पाहिलं
महापूर कसा असतो ते बघताना
माझं"स्वार्थीपण"सुद्धा "वाहल"...!!

देवा खरच सांगते तुला मी,
असलं स्वप्न मी कधीच पाहणार नाही,
पुन्हा"महापूराच"अस प्रलयंकारी रूप,
मला जीवनात कधीच पहावंनार नाही"...!!

 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News