रात्रीच्या शांत एकांतात एक स्वप्न

साहिल गणवीर, कोदुर्ली
Sunday, 4 August 2019

रात्रीच्या शांत एकांतात एक स्वप्न रंगाव
त्या रंगलेल्या स्वप्नात मी तुझं व्हावं
तुझं होऊन तुझ्यातच गुंतावं
अख्ख आयुष्य माझं तुझ्यातच जगावं
जगतानाही नेहमी तुच सोबत असावं
धुंदलेल्या प्रेमात कोणतेही दुःख नसावं
आणि रंगलेल स्वप्न मात्र सत्यात असावं
तुझ्या प्रेमात मात्र मन माझ फसावं
सर्व चेहऱ्यात मी तुलाच शोधत बसावं
तुझ हास्य पाहून मी हसावं
पण तू रडशील तेव्हा मी दुनियेत नसावं
माझ्यात रंगलेल स्वप्न तुलाही दिसावं
इच्छा एकच आहे तुझही माझ्यावर थोडं तरी प्रेम असावं

रात्रीच्या शांत एकांतात एक स्वप्न रंगाव
त्या रंगलेल्या स्वप्नात मी तुझं व्हावं
तुझं होऊन तुझ्यातच गुंतावं
अख्ख आयुष्य माझं तुझ्यातच जगावं
जगतानाही नेहमी तुच सोबत असावं
धुंदलेल्या प्रेमात कोणतेही दुःख नसावं
आणि रंगलेल स्वप्न मात्र सत्यात असावं
तुझ्या प्रेमात मात्र मन माझ फसावं
सर्व चेहऱ्यात मी तुलाच शोधत बसावं
तुझ हास्य पाहून मी हसावं
पण तू रडशील तेव्हा मी दुनियेत नसावं
माझ्यात रंगलेल स्वप्न तुलाही दिसावं
इच्छा एकच आहे तुझही माझ्यावर थोडं तरी प्रेम असावं

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News