तुला ठाऊक आहे का?

मानसी चापेकर
Thursday, 16 May 2019

तुला मी फार आवडते, मला ठाऊक आहे, हे
कधी बोलायचे असते तुला ठाऊक आहे का?

तुझी आठवण अताशा ह्या मनाला सारखी छळते
तुला मी श्वास म्हणते हे तुला ठाऊक आहे का?

तुला मी ऐकते नेहमी कितीही दूर असलो पण
तुझे तर मौन ही कळते तुला ठाऊक आहे का?

कधी मी ब्लॉक करते अन पुन्हा अनब्लॉक ही करते
अरे हे प्रेम आहे रे तुला ठाऊक आहे का?

जिथे विश्वास असतो ना, मनातून एकमेकांवर
मनातील प्रेमही टिकते तुला ठाऊक आहे का?

तुला मी फार आवडते, मला ठाऊक आहे, हे
कधी बोलायचे असते तुला ठाऊक आहे का?

तुझी आठवण अताशा ह्या मनाला सारखी छळते
तुला मी श्वास म्हणते हे तुला ठाऊक आहे का?

तुला मी ऐकते नेहमी कितीही दूर असलो पण
तुझे तर मौन ही कळते तुला ठाऊक आहे का?

कधी मी ब्लॉक करते अन पुन्हा अनब्लॉक ही करते
अरे हे प्रेम आहे रे तुला ठाऊक आहे का?

जिथे विश्वास असतो ना, मनातून एकमेकांवर
मनातील प्रेमही टिकते तुला ठाऊक आहे का?

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News