तुझा माझ्यावरचा विश्वास

दिपाली साळेकर - खामकर
Thursday, 22 August 2019

तुला तिच्यासोबत पाहताना मन माझं तुटत होतं
तुझ्यासोबत जगण्यासाठी ते सुध्दा झुरत होतं
तुला काहीच कळत नव्हतं माझं काय होत होतं
तुझ्या तोंडून तीच नाव मला ऐकवत नव्हतं...

तुला खोट वाटत असलं तरी ते खरंच होतं
तुझ्यावरच माझ प्रेम हे पहिलंच होतं
तुला बघताच मन हे माझं लाजत होतं
तुझ्यासोबत लगेच स्वप्नात रमत होतं
तुला पाहताच हृदय माझं धडधडत होतं
तुझ्या नकळत तुझ्याशीच बोलत होतं
तुला आठवून आठवून सार काही विसरत होतं
तुझ्या त्या खोडकर पणाला उगाचच हसत होतं...

तुला खोटं वाटत असलं तरी ते खरंच होतं
तुझ्यावरच माझं प्रेम् हे पहिलंच होतं
तुला माहित नव्हतं पण माझं तुझ्याकडेच लक्ष होतं
तुझ्या प्रेयसीला मात्र ते काहीच कळत नव्हतं
तुला तिच्यासोबत पाहताना मन माझं तुटत होतं
तुझ्यासोबत जगण्यासाठी ते सुध्दा झुरत होतं
तुला काहीच कळत नव्हतं माझं काय होत होतं
तुझ्या तोंडून तीच नाव मला ऐकवत नव्हतं...

तुला खोटं वाटत असलं तरी ते खरंच होतंं
तुझ्यावरच माझं प्रेम हे पहिलंच होतं
तुला समजन्या आधीच मनाला मी आवरल होतं
तुझ्या माझ्यातल अंतर खुप वाढलं होतं
तुला नसांगताच स्वतःलाच समजावलं होतं
तुझ्या सोबत जगणं हे फक्त स्वप्नंच राहील होतं
तुला नाही कळणार कारण स्वप्न माझं तुटत होतं
तुझ्या दुराव्यान मन मनातच रडत होत...

तुला खोटं वाटत असलं तरी ते खरंच होतं
तुझ्यावरच मझ प्रेम हे पहिलंच होतं
तुझ्यावरच माझं प्रेम हे पहिलंच होतं.
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News