दुभंग...

नयन
Tuesday, 25 June 2019

अश्रुंच्या तळाशी
मिठाचे आगार
वेदनेचा खार
गोड लागे

 

अश्रुंच्या तळाशी
मिठाचे आगार
वेदनेचा खार
गोड लागे

         तुक्याच्या गाथेचे
         वेष्टनु सोनेरी
         माहेराच्या दारी
         सासुर्वास

अभंगाच्या रंगी
लावणीची नांदी
कवीची आळंदी
घुंगरात

         डोंबाऱ्याची लेक
         चाले दोरीवर
         पाय रस्त्यावर 
         भाजतात

कोवळ्या पोरीचं
सुरू झालं न्हाण
गावाची तहान
कासावीस

         पृथ्वीच्या गावात
         चंद्राचे दुकान
         स्वप्नांचे सामान
         उधारीत

अस्थिंच्या राखेला 
जीवनाचा गंध
गंगेला संबंध
उमजावा

         राख की रांगोळी?
         जळू वा उजळू? 
         कसा विरघळू 
         जीवनात?
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News