देई जीवना आकार

जयश्री हेमंत कविमंडन
Thursday, 11 July 2019

गुरूमाऊली देई जीवना आकार ।।
मी ओली माती तुम्ही असे कुंभार ।।धृ ।।
सोडुनी अंगुली मी मातापित्यांची ।।
पंचम वर्षी चढले पायरी या मंदिराची ।।

गुरूमाऊली देई जीवना आकार ।।
मी ओली माती तुम्ही असे कुंभार ।।धृ ।।
सोडुनी अंगुली मी मातापित्यांची ।।
पंचम वर्षी चढले पायरी या मंदिराची ।।
तुम्हा जवळ कुंजीका आम्हा विद्यार्थ्यांची ।।
रिक्त झोळीत आमुच्या भरला ज्ञानभांडार ।।१।।

मी ओली माती तुम्ही असे कुंभार ।
क्षणोक्षणी चढविला शब्दांचा पोषाख ।।
नटविले आम्हा भाषा अलंकारांनी सुरेख ।।
न भासला हरण्याचा रणरणता वैशाख ।।
आपण असे कल्पना शक्तीचे किमयागार ।।२।।

मी ओली माती तुम्ही असे कुंभार ।
आमुच्या गुणवत्तेला आपुली प्रभावळ ।।
जन्म सार्थ करण्याची रीत असे सोज्वळ ।।
वाट घसरडी होवू न दिली सकळ ।।
त्यास्तव पाऊले न पडले कधी वाममार्गावर ।।३।।

मी ओली माती तुम्ही असे कुंभार ।
देशिक राया आता आपुले कर थरथरतात ।।
तरी अमोघ वाणी अशीच बरसावी आशिष रूपात ।।
हा ज्ञान वर्षाव आम्ही ठेवू हृदयाच्या कुप्पीत ।।
अश्रुधारा अभिषेकास्तव स्त्रवती गुरूपदाम्बुजावर ।।४।।

गुरूमाऊली देई जीवना आकार ।।
मी ओली माती तुम्ही असे कुंभार ।।धृ ।।

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News