भ्रमरवृत्ती

तेजस्विनी बाबर, सातारा
Wednesday, 4 September 2019

कळीची चलबिचल ओळखली भ्रमराने...
शेवटी न राहवून भ्रमरचं कळीला म्हणाला...
अशी घाबरुन जावू नकोस.

कळी उमलते न उमलते तोवरच भ्रमराचं तिच्याभोवती घुटमळणं सुरु झालं...
कळी मात्र विचारात पडली...
याचं घुटमळणं असंच चालू राहणार का?
कावरीबावरी झाली मनातून...
भिती वाटत होती तिला, त्याने असं सतत आजुबाजूला घुटमळण्याची

कळीची चलबिचल ओळखली भ्रमराने...
शेवटी न राहवून भ्रमरचं कळीला म्हणाला...
अशी घाबरुन जावू नकोस.
उमलत्या फुलाकडे भ्रमराने आकर्षित होणं नैसर्गिकच...
एरवी भक्कम लाकूड पोखरणारा भ्रमर मी...
कधी तुझ्या पाखळीलाही इजा होवू देत नाही...

मी म्हणजे मानव नव्हे...
उमललेल्या कळ्या कुस्करायला...

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News