रंग..

पूर्वा बहाळकर
Thursday, 22 October 2020

पहिला रंग तसा तुझ्या नावाचा मला नको होता

गालावर लागलेल्या हळदीला माहिती होत तू माझाच होता

रंग..

रंगात रंगुनी मी आज खूप रंगले
तू नसलास म्हणून काय झाले

मला सगळ्यांनी खूप रंगवले
प्रत्येकाने प्रत्येकाला वेगवेगळे रंग लावले

पण तुझा रंग माझ्यावर चढलेला 
हे कोणी नाही पाहिले

तशी ही धुळवड रंगांची होती पण आपल्या 
नात्यामधील गोडवा वाढवणारी होती

तू तिथे मी इथे असा हा सण होता
तुझ्या पांढऱ्या शर्टला रंग लागू नये 

म्हणून तू आज कामावर होता
पहिला रंग तसा तुझ्या नावाचा मला नको होता

गालावर लागलेल्या हळदीला माहिती होत तू माझाच होता

- पूर्वा बहाळकर

Tags

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News