श्वास आला पण हृदय गेले...

राहुल शेंडगे
Tuesday, 20 August 2019

असेच एकेदिवशी मी त्यांना विचारले काय करतो तुमचा मुलगा तर त्यांनी सांगितले की तो आम्हाला लहान पणी गाडी मागत होता पण आम्ही तो एकुलता एक आणि लहान असल्यामुळे भीती पोटी गाडी दिली नाही.

मी आहे एक पोष्टमन माझं नाव सारंग होनमाने मी एक पोष्टमन ची नोकरी करतो... तसं म्हणाल तर मोबाइल इंटरनेट आल्यापासुन आमची किंमत कमी झाली आहे लोक विसरायला लागले आहेत हळुहळु पहिला पोष्टमन घरी आला की खुप आनंद व्हायचा त्याचा पाहुणचार होत असायचा म्हणजे जवळपास तुमच्या घरातला एक सद्यस्य झालो होतो पण काळ बदलला लोक बदलले पण आम्ही पोष्टमन मात्र आहे तसे आहे अजुन लोकांना नाही विसरलो कारण सुखाची दुःखाची बातमी आम्ही देतो आणि तुमच्या सुखा दुःखात सामील होतो...

अशीच एक गोष्ट घडली आहे माझ्याबरोबर ते सांगतो मी सांगली गावामध्ये पोष्टमन ची नोकरी करतो मी ज्या रोड ने जात असायचो तिथे एक वयस्कर आजी आणि आजोबा राहत होते ते मला रोज म्हणायचे की माझ्या पोराचे पत्र आले का. मी त्यांना नाही म्हणुन सांगत असायचो. असेच एकेदिवशी मी त्यांना विचारले काय करतो तुमचा मुलगा तर त्यांनी सांगितले की तो आम्हाला लहान पणी गाडी मागत होता पण आम्ही तो एकुलता एक आणि लहान असल्यामुळे भीती पोटी गाडी दिली नाही .

म्हणून तो आम्हाला सोडुन गेला आणि तो आर्मी मध्ये भरती झाला असे समजले पण त्याच कधी बोलणं आणि पत्र नाही आलं तो आणखी रागात आहे असे वाटते पण आम्हाला त्याची आठवण येते सारखी जर आले पत्र तर सांगा आम्हाला.. आणि मग नंतर झाले असे की सांगली मध्ये पुर आला नुकसान झाले हे पुर्ण देशाला समजले आणि ही बातमी ज्या वेळेस त्याच्या मुलाला समजली तेव्हा त्याच्या मुलाने पत्र लिहले... आणि असे लिहले की तुम्ही कसे आहेत मी लवकरच तुम्हाला भेटायला येतो 

ज्यावेळेस हे पत्र माझ्या हातात पढले तेव्हा मी आनंदाने त्याच्याकडे घरी देण्यास गेलो तर पुरामध्ये दोघे ही वाहुन गेले घराचे नुकसान झाले आणि मृत्यु झाला त्याच्या शेवटी मीच पत्र लिहले बाळ तू देश्याची रक्षा कर आम्ही मातीची रक्षा करतो आम्ही चांगलं आहोत...

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News