मला अडवण्यासाठी तुझे बहाणे

पल्लवी फडणीस
Thursday, 11 July 2019

मला अडवण्यासाठी तुझे 
किती बहाणे, कधी आर्त साद
कधी अश्रुंचे बांध
कधी उगाच अलवार रेशमीस्पर्श
कधी प्रेमळ कटाक्ष,
कधी घट्ट मिठी ,कधी हातांच्या गाठी
कधी प्रेमळ शब्दांचे जाळे,कधी
रेशमी बटांशी चाळे
कधी लडिवाळ अधरांच्या खुणा
कधी नखक्षतांचा गुन्हा
कधी दूर वाटांची उगाच सफर
अधीमधी,चुकलेल्या वेळेची भर
कधी अवखळ ,पावसाचे येणे
कधी कधी तर चांदण्यांचे लेणे
कधी झालेली सांजभूल
कधी समोर निशेची हूल
ह्या बहाण्यात मी ही अडकते
आणि उगाच तुझ्यावर मुक्त बरसते

मला अडवण्यासाठी तुझे 
किती बहाणे, कधी आर्त साद
कधी अश्रुंचे बांध
कधी उगाच अलवार रेशमीस्पर्श
कधी प्रेमळ कटाक्ष,
कधी घट्ट मिठी ,कधी हातांच्या गाठी
कधी प्रेमळ शब्दांचे जाळे,कधी
रेशमी बटांशी चाळे
कधी लडिवाळ अधरांच्या खुणा
कधी नखक्षतांचा गुन्हा
कधी दूर वाटांची उगाच सफर
अधीमधी,चुकलेल्या वेळेची भर
कधी अवखळ ,पावसाचे येणे
कधी कधी तर चांदण्यांचे लेणे
कधी झालेली सांजभूल
कधी समोर निशेची हूल
ह्या बहाण्यात मी ही अडकते
आणि उगाच तुझ्यावर मुक्त बरसते
त्या बरसण्यातच ,तू ही अडकतोस
आणि माझी करांची बेडी घट्ट पकडतोस
हे बहाणे आपल्यासाठी प्रेमाचे
होतात नजराणे,आणि हेच 
नजराणे आपल्या प्रेमाचे अभंग 
बांध होतात,आणि त्याबरोबरच 
सगळ्या वेळा धुंद होवून ,रेशमी
स्पर्श्याची अनुरागी गीते गातात  

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News