पाखरु मनाचे होवुन...

अनुपमा मुंजे
Friday, 6 September 2019

मनाच्या पाखराला
नवे पंख फुटले,
असे उंच आकाशी
ते भरारून गेले।

मनाच्या पाखराला
नवे पंख फुटले,
असे उंच आकाशी
ते भरारून गेले।

असा डंख बसला
कोवळ्या पिसाला,
जहर चोच चिमणी
ते पचवून गेले।

भोवळ येता जराशी
मिटवून पंख गेले,
ऊन जांभळे जरासे
थोडे रुसून गेले।

चोचीत गाणे इवले
काही मिटून गेले,
येताच हाक कवळी
गाणे सुटून गेले।

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News