जाणीव

ऐश्वर्या जाधव
Thursday, 8 August 2019

स्वप्नांत कुणालाही असे बघू नये 
कि आधाराला त्याचे हात असावेत 
तुटलेच जर स्वपन अचानक 
हात आपल्या काहीच नसावे 

कुणाच्या इतकं ही जवळ जाऊ नये
की आपल्याला त्याची सवय व्हावी 
तुटलेच जर हृदय कधी 
जोडताना साह्य यातना व्हावी 
डायरीत कुणाचे इतकेही नाव लिहू नये 
कि, ते पानाचं जड व्हावे,
अन एक दिवस त्या नावाचे 
डायरीत येणेच बंद व्हावे
स्वप्नांत कुणालाही असे बघू नये 
कि आधाराला त्याचे हात असावेत 
तुटलेच जर स्वपन अचानक 
हात आपल्या काहीच नसावे 
कुणाला इतकाही वेळ देऊ नये कि 
आपल्या क्षणाक्षणांवर त्याचा अधिकार असावा अन 
एक दिवस आरश्या समोर आपणास 
आपलाच चेहरा परका वाटावा 
कुणाची इतकी हि ओढ नसावी कि 
पदोपदी आपण त्याचीच वाट बघावी अन 
त्याची वाट बघता बघता 
आपलीच वाट दिसेनाशी व्हावी 
कुणाचे इकतकेही ऐकू नये की 
कानात त्याच्यात शब्दांचा आवाज घुमावा 
ओठातून मग त्याच्याच शब्दाचा उच्चार व्हावा 
कुणाची अशीही सोबत असू नये 
कि,प्रत्येक स्पंदनात ती जाणवावी 
ती साथ गमविण्याच्या भितीने 
डोळ्यात खळकन अश्रू आणावी    

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App playstore

Related News