जेव्हा, त्यांनी सांगितला अधिकार

गुणवंत पाटील
Wednesday, 19 February 2020

गुणवंत पाटील यांची मराठी माणसांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारी कविता

जेव्हा,
त्यांनी सांगितला अधिकार
आपल्या खाकीचा, 

 तेव्हा, 
माझ्यातला लेखक
पार पिचून गेला
घाण्यातल्या ऊसासारखा.

जेव्हा,
त्यानी  सांगितलं, 
मांडलेला ज्ञानयज्ञ
आणि जमलेली सारस्वतांची
मांदियाळी हे सगळं   
विस्कटायला  लागेल
      
तेव्हा, 
माझ्यातला लेखक
घायाळ झाला
दगड लागलेल्या  पाखरासारखा 
जेव्हा, 
त्यानी  मराठीचा
क्रूरतेने गळा दाबला

तेव्हा, 
माझ्यातल्या लेखकाला आठवला
वाळूतून आकाशात उडालेला तुकाराम
आणि कोवळ्या वयात समाधीत 
चिणुन घेतलेला ज्ञानेश्वर

 जेव्हा, 
सभागृहातील बायाबापड्याचे 
आणि निरागस गावकऱ्यांचे 
चेहरे पाहिले,

तेव्हा, 
माझ्यातल्या लेखकाचे 
डबडबले डोळे
वाटलं भिंतीवर टांगलेली मानपत्रे, 
सन्मानाच्या बाहुल्या, 

वाचलेली पुस्तके  
आणि लिहिलेली कागदे
हयाची 
रस्त्यावर करावी होळी 
आणि ठोकावी बोंब 
मेलेल्या माणुसकीसाठी!

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News