आज की सोच

आपली सावली निर्माण  करायची असेल तर ऊन सोसायची तयारी असावी लागते
आज आयुष्यात येणारा प्रत्येक  धडा तुम्हाला उद्या  परिक्षेसाठी तयार करतोय 
सोबत चांगले विचार असले की, एकलेपण जाणवत नाही...
जे दुस-याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात त्यांना स्वत:च्या स्वातंत्र्यात राहण्याचा अधिकार नाही - अब्राहम लिंकन 
बोलून विचार करण्यापेक्षा  बोलण्याआधी विचार केलेला बरा
सत्य परेशान हो सकता है.. पराजित नही हो सकता...